Skocz do zawartości

Warunki użytkowania

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z forum dyskusyjnego znajdującego się pod adresem forum.portalradiowy.pl.
 2. Zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego warunków jest niezbędne do korzystania z forum dyskusyjnego i przeprowadzenia procesu rejestracji.
 3. Właścicielem forum dyskusyjnego jest firma Slotex.pl Wojciech Olanin z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3, 44-200 w Rybniku. NIP: 6423201246, REGON: 367004120.
 4. Zawartość stron forum stanowi własność usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 5. Właściciel forum nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 6. Nie ręczymy za nie ani nie gwarantujemy dokładności, kompletności lub przydatności jakichkolwiek wypowiedzi, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakichkolwiek wiadomości.
 7. Wypowiedzi wyrażają poglądy autorów wypowiedzi i niekoniecznie muszą być zbieżne z poglądami właściciela niniejszej strony internetowej.
 8. Forum wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka umieszczane w przeglądarce użytkownika forum.

 

§ 2 Rejestracja i konto

 1. Rejestracja i korzystanie z forum jest bezpłatna i dobrowolna.
 2. Podczas rejestracji użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
 3. Login oraz inne dane nie mogą zawierać treści wulgarnych, erotycznych i nieetycznych.
 4. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz w każdej chwili cofnąć tę decyzję.
 5. Po prawidłowej rejestracji zostanie przesłany link aktywacyjny na podany adres e-mail. W celu aktywowania konta na forum należy kliknąć w otrzymany link w wiadomości e-mail.
 6. Po aktywacji konta użytkownik uzyska dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez forum dla użytkowników zarejestrowanych, a w szczególności: tworzyć nowe tematy, pisać posty, uczestniczyć w dyskusjach.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania danych dostępowych do swojego konta osobom trzecim.
 8. Użytkownik ma dostęp do zamieszczonych przez siebie danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji i usunięcia.
 9. Konto użytkownika może zostać usunięte za decyzją użytkownika po wcześniejszym kontakcie z właścicielem forum.
 10. Usunięcie konta na forum nie wiąże się z usunięciem zamieszczonych przez użytkownika forum treści na forum dyskusyjnym, chyba że właściciel forum zdecyduje inaczej.
 11. Konta nieaktywowane po rejestracji oraz nieaktywnych użytkowników będą automatycznie usuwane.
 12. Użytkownicy przeprowadzający tzw. marketing szeptany będą niezwłocznie usuwani z forum.
 13. Maksymalny poziom ostrzeżeń użytkownika wynosi 100%. Konto użytkownika, który uzyska taki poziom będzie automatycznie blokowane.

 

§ 3 Zakładanie nowych tematów, pisanie postów

 1. Każdy zarejestrowany i aktywny użytkownik ma prawo wypowiedzi na forum dyskusyjnym.
 2. W przypadku działów, w których określono co powinno znaleźć się w danym temacie należy stosować się do tych informacji.
 3. Zamieszczane wypowiedzi powinny być zgodne z treścią i tematyką forum.
 4. Zamieszczane treści na forum nie mogą narażać dobra osób trzecich, zawierać wulgaryzmów, nakłaniać do przemocy i nienawiści, mieć charakteru związanego z erotyką, terroryzmem, naruszać prawo autorskie oraz niezgodne z prawem.
 5. Korzystając z naszej strony akceptujesz zakaz publikowania materiałów, które są niezgodne z prawdą lub mają charakter zniesławiający, niedokładny, obraźliwy, wulgarny, szerzący nienawiść, są napastliwe, obsceniczne, bluźniercze, zorientowane seksualnie, groźne, naruszają prywatność osób trzecich lub w w jakikolwiek inny sposób naruszają obowiązujące normy prawne.
 6. Użytkownicy zobowiązani są zakazem publikacji wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim - chyba, że jesteś właścicielem praw autorskich lub są własnością właściciela strony.
 7. Zabrania się obrażania innych użytkowników forum.
 8. Podczas zamieszczania treści z innych źródeł powinny one zawierać informacje skąd pochodzą.
 9. Wypowiedzi powinny być pisane w języku polskim oraz zgodnie z wszystkimi zasadami pisowni.
 10. Zabrania się masowego tworzenia nowych tematów oraz postów, które mogą mieć charakter spamu oraz nabijania postów.
 11. Zabrania się zamieszczania reklam konkurencyjnych serwisów oraz for dyskusyjnych.
 12. Autor postów udziela nieograniczonej czasem zgody na rozpowszechnianie jego treści w sieci Internet.
 13. Administracja forum dyskusyjnego ma prawo do modyfikowania oraz usuwania treści i postów zamieszczonych przez użytkowników.
 14. Administracja forum przeciwdziała rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 roku dotyczącym przeciwdziałania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 roku dotyczącym jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act, DSA), administracja forum podejmuje poniższe działania w celu zwalczania nielegalnych treści:
  1. Zgłoszenia treści mogą być dokonywane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie, przycisku "Zgłoś", na adres e-mail: [email protected].
  2. Administracja forum poinformuje zgłaszającego o otrzymaniu zgłoszenia i sposobie jego rozpatrzenia o ile zgłoszenie takie nie jest dokonywane anonimowo.
  3. Dostępny jest dla każdego użytkownika oraz gościa, punkt kontaktowy do obsługi nakazów DSA. Zgłoszenie takie należy wysłać przez formularz kontaktowy bądź bezpośrednio na adres e-mail: [email protected], aby zgłoszenie zostało rozpatrzone musi być napisane w języku polskim oraz zawierać: uzasadnienie powodów zgłoszenia, że dane informacje stanowią nielegalne treści, adres URL jeśli jest niezbędny w celu identyfikacji danych treści, dane zgłaszającego (imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, adres e-mail), oświadczenie, że podane informacje są prawdziwe i kompletne oraz powzięte w dobrej wierze.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niestosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało zablokowaniem lub usunięciem konta użytkownika.
 3. Regulamin może ulec zmianie w przypadku np. zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 4. O wszystkich zmianach w regulaminie użytkownik będzie informowany drogą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 5. Do momentu wejścia w życie nowego regulaminu zastosowanie ma nadal jego poprzednia wersja.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2024 r.

 

 

Klauzula informacyjna

Treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”):

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Slotex.pl Wojciech Olanin z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3, 44-200 Rybnik, NIP: 6423201246, REGON: 367004120 (zwany dalej: „Administrator”).
 2. Dane kontaktowe administratora – Adres e-mail: [email protected].
 3. Dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:
  1. W przypadku akceptacji regulaminu świadczonych usług przez administratora: w celu świadczenia usług o których mowa w niniejszym regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody na realizację marketingu bezpośredniego: w celu przesyłania treści marketingowych, w tym informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w szczególności poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail), połączenia telefoniczne lub SMS. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do przetwarzania danych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422);
  3. W przypadku wysłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego: w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora po przez udzielenie wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanej osoby.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. W przypadku realizacji umowy lub zakupu usługi - przez cały okres jej obowiązywania (do czasu posiadania konta w panelu klienta lub usług);
  2. W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody w celach marketingu bezpośredniego – do czasu wycofania zgody;
  3. W przypadku zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego – do czasu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. Wycofania zgody udzielonej w przypadku pkt 3 lit. b co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, jednak brak ich podania:
  1. Uniemożliwi administratorowi świadczenie usług, o czym mowa w pkt 3 lit. a;
  2. Uniemożliwi administratorowi przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń wysłanych za pomocą formularza kontaktowego, o czym mowa w pkt 3 lit c.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie o czym mowa w  art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z forum, wyrażasz zgodę na: Warunki użytkowania, Polityka prywatności.