Skocz do zawartości

Cała aktywność

Strumień aktualizowany automatycznie     

 1. Dzisiaj
 2. Wczoraj
 3. kosti

  Kod php łapiący status servera?

  Jakiś czas temu używałem tych z JQuery do V2. https://github.com/Wavestreaming/jquery-shoutcast
 4. Ostatni tydzień
 5. bela

  Kod php łapiący status servera?

  kod v2 działa już dobrze http://consciousness.hekko24.pl/x.php Do łatwej informacji z servera off / on w v1 i v2 można użyć CURL ino trzeba pamiętać aby IP wyglądało tak na koniec sonic.portalfoxmix.cl:8446/7.html lub s8.myradiostream.com:7882/7.html (czyli port po ip i /7.html ) a kod to już np. <?php $online = "Online"; // Displays when stream is online $offline['server'] = "Offline"; // Displays when server is offline $offline['source'] = "Offline"; // Displays when server is online with no source $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "s8.myradiostream.com:7882/7.html"); curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT,'Mozilla'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); $data = str_replace('</body></html>', "", $data); $split = explode(',', $data); if (empty($data)) { $status = $offline['server']; } else { if ($split[1] == "0") { $status = $offline['source']; } else { $status = $online; } } echo $status; ?> Posiadasz może jakiś kod do song history na v2?
 6. kosti

  Kod php łapiący status servera?

  $sc[table1] = "<b>Serwer Włączony</b>"; $sc[table2] = "<b>Serwer Włączony</b>"; $sc[table3] = "<b>Serwer Włączony</b>"; $sc[table4] = "<b>Serwer Włączony</b>"; Zmień tylko to, powinno działać.
 7. Wcześniej
 8. bela

  Kod php łapiący status servera?

  Jakieś to powalone z tym serverem. Uzupełniłem plik php danymi za pomocą którymi łącze się z serverem wtyczką SHOUTcast DSP 2.3.5 . Zaraz dowiem się czy kolega ma jakiś inny adres ale szczerze kiepsko to widzę. Do V1 nie masz żadnego statusu prostego ? Tak żeby wyświetlił się "server włączony / server wyłączony"
 9. kosti

  Kod php łapiący status servera?

  Te V2 nie działają ponieważ jest zły adres i/lub port. Już Ci RUFI pisał, że pod tym adresem nie znajduje się serwer SC.
 10. bela

  Kod php łapiący status servera?

  Tak wiem że do v1 i powiem Ci że gdzieś z forum je już brałem. Działa z php 7.1 jednak nie przyda mi się bo nie ma tam zwykłej komendy on / off http://consciousness.hekko24.pl/radio/v1.php Kolegi kod i link http://consciousness.hekko24.pl/xxx.php <?php /** * SHOUTcast 2 statistics class * * @author PortalRadiowy.pl * @copyright 2016 PortalRadiowy.pl * @version 1.3 */ class shoutcast2stats { private $_ip; private $_port; private $_sid; private $_json; public function __construct($ip, $port, $sid=1) { $this->_ip = $ip; $this->_port = $port; $this->_sid = $sid; $this->initCurl(); } private function initCurl() { $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$this->_ip.':'.$this->_port.'/stats?sid='.$this->_sid.'&json=1'); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (PortalRadiowy.pl)'); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 3); $curl_exec = curl_exec($ch); $this->_json = ($curl_exec ? json_decode(iconv('UTF-8', 'UTF-8//IGNORE', $curl_exec)) : false); curl_close($ch); } public function get($name, $name_dj='') { if ($name == 'streamstatus') { if ($this->_json == false) { return 0; } elseif ($this->_json->streamstatus == 0) { return 1; } else { return 2; } } elseif (isset($this->_json->$name) && $name == 'dj' && !empty($name_dj)) { $dj_json = json_decode(substr(preg_replace('/\},[\s]*\{/', ',', preg_replace(array('/\([\s]*"/', '/"[\s]*\)/', '/"[\s]*,/'), array('{"', '"}', '":'), preg_replace_callback('/\\\\(\d+)/m', function($matches) { return iconv('Windows-1250', 'UTF-8//IGNORE', chr($matches[1])); }, $this->_json->dj))), 1, -1)); if (isset($dj_json->$name_dj)) { return htmlspecialchars($dj_json->$name_dj); } } elseif (isset($this->_json->$name)) { return htmlspecialchars($this->_json->$name); } return ''; } } /** * Inicjalizacja klasy: * ip-serwera - Zamień na adres IP swojego serwera SHOUTcast 2 * 8000 - Zamień na port swojego serwera SHOUTcast 2 * * Opcjonalnie: * Po argumencie z numerem portu, możesz wstawić argument z numerem streamu (kanału) sid, domyślnie: 1 * $stats = new shoutcast2stats('ip-serwera', 8000, 2); // Dla stream id: 2 */ $stats = new shoutcast2stats('sonic.portalfoxmix.cl', 4458); echo $stats->get('streamstatus'); // Informuje o stanie serwera: 0 - wyłączony, 1 - włączony (nikt nie nadaje), 2 - włączony (prowadzona jest transmisja) echo $stats->get('currentlisteners'); // Aktualna ilość słuchaczy echo $stats->get('uniquelisteners'); // Ilość unikalnych słuchaczy (zlicza na podstawie unikalnych adresów IP), wartość pola "Listener Peak" echo $stats->get('peaklisteners'); // Rekord słuchaczy (ta wartość resetuje się w momencie restartu serwera SHOUTcast 2) echo $stats->get('maxlisteners'); // Maksymalna ilość słuchaczy (ilość slotów) echo $stats->get('servertitle'); // Wyświetla wartość pola "Stream Name", czyli często uznawane jako "Nazwa audycji". Poprawnie powinno odpowiadać za nazwę radia. echo $stats->get('servergenre'); // Wyświetla wartość pola "Stream Genre(s)", czyli często uznawane jako "Nazwa prezentera". Poprawnie powinno odpowiadać za gatunki odgrywanej muzyki. echo $stats->get('songtitle'); // Wyświetla wartość pola "Playing Now", czyli nazwa aktualnie odgrywanego utworu lub teksty E-RDS. echo $stats->get('dj'); // Wyświetla wartość pola "dj" (pole dostępne tylko w statystykach). // UWAGA! Poniższe opcje są dostępne tylko do usług Auto DJ zakupionych w firmie Slotex.pl, jeżeli korzystasz z funkcjonalności "Live DJ". echo $stats->get('dj', 'icy-name'); // Wyświetla wartość pola "Name" wpisaną w programie do nadawania, czyli często uznawane jako "Nazwa audycji". echo $stats->get('dj', 'icy-genre'); // Wyświetla wartość pola "Genre" wpisaną w programie do nadawania, czyli często uznawane jako "Nazwa prezentera".
 11. kosti

  Kod php łapiący status servera?

  Te, które Ci podałem są do V1.9.8, a wcześniej podawałem do v2. Pokaż cały kod, w jaki sposób jest to napisane.
 12. bela

  Kod php łapiący status servera?

  Ok dzięki jutro coś podziałam w tym kierunku. Ciekawy jestem czy zabuja 😛 Kolega przestawił SC na v2.5 i te statystyki nie działają http://consciousness.hekko24.pl/xxx.php co może być powodem? Wyświetla się 0
 13. kosti

  Kod php łapiący status servera?

  <?php $ip='s8.myradiostream.com'; //IP/Host serwera shoutcast $port='7882'; $sc[table1] = "<b>[dj][status]</b>"; $sc[table2] = "<b>[audycja][status]</b>"; $sc[table3] = "<b>[nuta][status]</b>"; $sc[table4] = "<b>[ile]</b>"; if ($fp = @fsockopen($ip , $port)) { fputs($fp,"GET /index.html HTTP/1.0\r\nUser-Agent: XML Getter (Mozilla Compatible)\r\n\r\n"); fgets($fp);fgets($fp);fgets($fp); while(!feof($fp)) $in.=strip_tags(fgets($fp)); fclose($fp); # echo $in; // [status] $m[0]="Server is currently"; $m[1]=""; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=@strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=explode( " " , trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , 5 ) ) ); if( $tmp[1][0] == "up" ) $dat[status] = ""; elseif( $tmp[1][0] == "down" ) $dat[status] = "Aktualnie nie nadajemy"; else $dat[status] = "Złe ustawienia programu"; if($dat[status]=="") { // [audycja] $m[0]="Stream Title:"; $m[1]="Content Type:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[audycja] = $tmp[1]; else $dat[audycja] = "Złe ustawienia programu"; // [dj] $m[0]="Stream Genre:"; $m[1]="Stream URL:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1]-2 ) ); if( $tmp[1] ) $dat[dj] = $tmp[1]; else $dat[dj] = "Złe ustawienia programu"; // [statyw] $m[0]="Stream AIM:"; $m[1]="Stream IRC:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[statyw] = $tmp[1]; else $dat[statyw] = "pilot"; // [gg] $m[0]="Stream ICQ:"; $m[1]="Stream AIM:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[gg] = $tmp[1]; else $dat[gg] = "Złe ustawienia programu"; // [ile] $m[0]="kbps with"; $m[1]="listeners"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=explode( " " , trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1]-2 ) ) ); if( $tmp[1] ) $dat[ile] = $tmp[1][0]; else $dat[ile] = "Złe ustawienia programu"; // [peak] $m[0]="Listener Peak:"; $m[1]="Average"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1]-7) ); if( $tmp[1] ) $dat[peak] = $tmp[1]; else $dat[peak] = "Złe ustawienia programu"; // [nuta] $m[0]="Current Song:"; $m[1]="Written by Ste"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[nuta] = $tmp[1]; else $dat[nuta] = "Złe ustawienia programu"; } } else { $dat=array(); $dat[status]="Serwer Wyłaczony"; } $co = array('[status]','[audycja]','[dj]','[statyw]','[gg]','[ile]','[peak]','[nuta]'); $naco = array($dat[status],$dat[audycja],$dat[dj],$dat[statyw],$dat[gg],$dat[ile],$dat[peak],$dat[nuta]); $sc[table1] = str_replace($co,$naco,$sc[table1]); $sc[table2] = str_replace($co,$naco,$sc[table2]); $sc[table3] = str_replace($co,$naco,$sc[table3]); $sc[table4] = str_replace($co,$naco,$sc[table4]); ?> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Stata</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2" /> <meta http-equiv="Refresh" Content="<? echo $czas; ?>; URL=?" /> <style type="text/css"> #cale { width: 255px; height: 115px; display: block; background: transparent; position: relative; color: White; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: bold; text-shadow: 2px 2px 2px #0033FF; } #kto { position : absolute; left: 5px; top: 0px; width: 265px; } #audycja { position : absolute; left: 5px; top: 30px; width: 265px; } #nuta { position : absolute; left: 5px; top: 60px; width: 265px; } </style> </head> <body> <div id="cale"> <div id="kto"> Prezenter: <marquee align="middle" direction="left" behavior="scroll" truespeeed="truespeeed" scrollamount="2" scrolldelay="30"> <? echo $sc[table1]; ?> </marquee> </div> <div id="audycja"> Audycja: <marquee align="middle" direction="left" behavior="scroll" truespeeed="truespeeed" scrollamount="2" scrolldelay="30"> <? echo $sc[table2]; ?> </marquee> </div> <div id="nuta"> Piosenka: <marquee align="middle" direction="left" behavior="scroll" truespeeed="truespeeed" scrollamount="2" scrolldelay="30"> <? echo $sc[table3]; ?> </marquee> </div> </div> </body> </html> Kawałek z mojego starego szablonu, spróbój na wersji PHP 5.2, powinno zatrybić. Dostosuj sobie CSS.
 14. bela

  Kod php łapiący status servera?

  jest pod adresem bez tych portów. Przecież łącze sie z nim podając dane. https://sonic.portalfoxmix.cl:2083/widgets/player/?p=8446&type=shark Tak stara wersja bo to radio darmowe i nie da się nowszej. Wersje php zawsze można zmienić na starsza Dalej czekam na odp. od kolegi.
 15. kosti

  Kod php łapiący status servera?

  Pogrzebałem trochę w Twojej stronie i znalazłem serwer http://s8.myradiostream.com:7882/ Jest to SHOUTcast Server Version 1.9.8. Miałem gdzieś kod tych statystyk, ale on nie będzie działał z najnowszą wersją PHP. Polecam przeniesienie się na Shoutcast v2.
 16. RUFI

  Kod php łapiący status servera?

  Pod adresem https://sonic.portalfoxmix.cl:4458/ nie ma serwera shoutcast
 17. bela

  Kod php łapiący status servera?

  hmmm ciężko powiedzieć ponieważ nie mam dostępu do panelu admina a mówiłem dla kolegi żeby dal ostatnio na v1 bo chciałem zobaczyć czy moje bd działać ale nic to nie dało.... zmieniłem $stats = new shoutcast2stats('sonic.portalfoxmix.cl', 4458); i pokazuje się samo 0 http://consciousness.hekko24.pl/xxx.php Tak sobie mysle ze moze adres servera zly podaje? Wpisałem ten sam który jest do laczenia sie przez winamp.... Posiadasz jakieś kod radio off / on php dla V1 ?
 18. kosti

  Kod php łapiący status servera?

  Zależy w jakiej wersji masz serwer, jeżeli v2 to TE będą odpowiednie.
 19. Witam ktoś posiada kod php łapiący status servera? Dlaczego mam tak że jeden server nie wyświetla żadnych danych? w 2 kody php działają takie jak historia, tytuł, ilość słuchaczy . Najlepiej jakby samemu dało się ustawić co ma się wyświetlać kiedy server jest off / on
 20. bela

  Świadomy dj

  Najtańszy server hostingowy jaki znalazłem to https://www.unixstorm.org/Konta_WWW.html tutaj i kosztuje 25zl za rok. Domenę pl znajdziesz tanio ino na pierwszy rok później to już ok. 55zl zatem lepiej brać już ovh jak chce się mieć stały adres za 15zl rocznie. Z mniejszą ilością slotów mniejszy dysk jak widać w linku. Również zacząłbym z czymś mniejszym ale kolega zdecydował sam. Muzyka losowa z autopilota z wybranych zbiorów każdego dj. A kto sobie co wgra to już jego sprawa. Poza tym Dj mogą łączyć się z serwerem i nie trzeba podcastów. Strona ważne że mobilna, a z mojej strony wyglądowo się nie zmieni, bo nie chce mi się bawić w webmastering. Poza tym jak ktoś chce może zrobić sb własną lepsza z jaką chce nazwa.
 21. kosti

  Świadomy dj

  Domena ".pl" + hosting na rok to koszt 25zł. Serwer na 1000 slotów na początkujące radio, które nie wiadomo czy wypali? Zacząłbym na Twoim miejscu od 50 lub 100 slotów. Nagrania na autopilocie hmm, a nie lepiej zrobić je w formie podcastów, które można by w każdej chwili włączyć ze strony? Stronka taka sobie, mam nadzieję, że się to zmieni. Plus za muzykę oczywiście. Życzę powodzenia.
 22. Witam. Wraz z kolega chcemy stworzyć radio dla ludzi świadomych. Na autopilocie jest planowany co 2h nagranie od 15min do 23min z uświadamiająca treścią na które jest 1Gb. 9GB na muzykę. 1000slotow, jakość 192kbs. Brak jakichkolwiek reklam. Bez muzyki disco polo. Stronę pod radio każdy może zrobić sobie sam z jaką chce nazwa. Obecnie ja zostaję przy http://consciousness.hekko24.pl/pl.html . Koszt miesięczny servra 88zl rozbijany na ilość dj(max 9). Tak samo przestrzeń dyskowa rozbijana na ilość dj. Jeżeli ktoś jest chętny tworzyć radio pisać na discordzie do Artur Bylina lub Zenka https://discord.gg/a3xvur5 . Tutaj link do testowania radia https://sonic.portalfoxmix.cl:2083/widgets/player/?p=8446&type=shark Na razie jest wgrane ino trochę muzyki.
 23. Jarek

  licencja gema

  Klik
 24. Hire freelance artists in India for acting singing, dancing, makeup artists and also create free portfolio for free at kalakhoj to get freelance jobs.

  freelance makeup artist

 25. prezenter_jurek@wp.pl

  licencja gema

  witam mam pytanie jak załatwić licencje gema i ile kosztuje do 100 slotów
 26. Zapraszam do miłej zabawy z nami .Spędzenia miło wieczoru w doborowym towarzystwie.

 1. Załaduj więcej aktywności
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up
×
×
 • Utwórz nowe...