Skocz do zawartości

Cała aktywność

Strumień aktualizowany automatycznie     

 1. Wczoraj
 2. Radio Muzyczna-strefa Ogłasza Nabór na prezenterów i DJ Strona Radia: http://radio.muzyczna-strefa.pl Strona czatu: http://muzyczna-strefa.pl/czat/blab.php Link do Odsłuchu : http://radio.muzyczna-strefa.pl/listen.pls Kontakt - http://radio.muzyczna-strefa.pl/rekrutacja.php - kontakt@muzyczna-strefa.pl - https://www.facebook.com/MuzycznaStrefaPL - GG: 61712186 ( Maalinkaa) Zapraszamy
 3. Winamp

  Jeśli nie jest to laptop, a zwykły pc z wewnetrzną kartą dźwiekową ewentualnie wbudowaną na płycie głównej, to bez problemów uruchomisz mikrofon. Wystarczy włączyć stereo mixa i odpowiednio go skonfigurować. Gdyby jednak to był laptop, to wszystko zależy od tego jaką karte dźwiękową posiada, lecz tak czy siak polecam zewnetrzną karte na usb.
 4. Ostatni tydzień
 5. Radioreca.fm

  Witamy serdecznie Redakcja radia Reca Szukamy całego nowego zarządu Radiowego więcej informacji pod kontakt wracamy z wielkim hukiem i mocą w sieci dziękujemy za uwagę radioreca@poczta.fm
 6. Witam czy ktoś posiada jakieś fajne skrypty php do pobierania statystyk z servera ShoutCast 1.9.8 ? Ja posiadam statystyki co aktualnie jest grane <?php /* ----------- Server configuration ---------- */ $ip = "s8.myradiostream.com"; $port = "7882"; /* ----- No need to edit below this line ----- */ /* ------------------------------------------- */ $fp = @fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1); if (!$fp) { echo "I Love Big Brother - We are not playing now"; // Diaplays when sever is offline } else { fputs($fp, "GET /7.html HTTP/1.0\r\nUser-Agent: Mozilla\r\n\r\n"); while (!feof($fp)) { $info = fgets($fp); } $info = str_replace('</body></html>', "", $info); $split = explode(',', $info); if (empty($split[6]) ) { echo "I Love Big Brother - We are not playing now"; // Diaplays when sever is online but no song title } else { $title = str_replace('\'', '`', $split[6]); $title = str_replace(',', ' ', $title); echo "$title"; // Diaplays song } } ?> później ilość słuchaczy, lecz kod nie jest cały bo ino tyle zeń potrzebowałem <?php error_reporting(0); define ("DEBUG", "0"); $shoutcast_host = 's8.myradiostream.com'; // SHOUTcast station url $shoutcast_port = '7882'; // SHOUTcast station port number $shoutcast_password = 'HASLO'; // SHOUTcast password $shoutcast_url = "http://" . $shoutcast_host . ':' . $shoutcast_port . "/listen.pls"; $fsock_time_out = 1; $fsock_error_number = 0; $fsock_error_text = ""; $shoutcast_data = array( 'currentlisteners' => ''); $shoutcast_xml = ""; global $shoutcast_data, $shoutcast_xml_element; if (!function_exists('startElement')) { function startElement($parser, $name, $attrs) { global $shoutcast_xml_element; // track which xml element is being parsed $shoutcast_xml_element = strtolower($name); } } if (!function_exists('endElement')) { function endElement($parser, $name) { global $shoutcast_xml_element; // forget which xml element was being parsed $shoutcast_xml_element = ''; } } if (!function_exists('handleData')) { function handleData($parser, $data) { global $shoutcast_data, $shoutcast_xml_element; $shoutcast_data[$shoutcast_xml_element] .= $data; } } if (!function_exists('defaultHandler')) { function defaultHandler($parser, $data) {} } $shoutcast_fp = fsockopen($shoutcast_host, $shoutcast_port, $fsock_error_number, $fsock_error_text, $fsock_time_out); if($shoutcast_fp) { // socket connection is established, so the station is on-line // set 1 second timeout for communication with the station // stream_set_timeout($shoutcast_fp, 1); // build a string containing an HTTP request to your SHOUTcast server $shoutcast_httpreq = "GET /admin.cgi?pass=$shoutcast_password&mode=viewxml HTTP/1.0\r\nUser-Agent: SHOUTcast Song Status (Mozilla Compatible)\r\n\r\n"; // send HTTP request to shoutcast server fputs($shoutcast_fp, $shoutcast_httpreq); // read entire xml output stream while(!feof($shoutcast_fp)) { $shoutcast_xml .= fgets($shoutcast_fp, 1000); } // close the socket now we no longer need it fclose($shoutcast_fp); // if we have got some XML back then we need to strip away some // stuff that we don't need if ($shoutcast_xml != '') $shoutcast_xml = strstr($shoutcast_xml, '<SHOUTCASTSERVER>'); // create an instane of the EXPAT XML parser $xml_parser = xml_parser_create(); // set element start and end element handler functions xml_set_element_handler($xml_parser, 'startElement', 'endElement'); // set character data handler function xml_set_character_data_handler($xml_parser, 'handleData'); xml_set_default_handler($xml_parser, 'defaultHandler'); // activate the XML parser $parsed = xml_parse($xml_parser, $shoutcast_xml, 1); // some debugging code if (DEBUG) { echo $shoutcast_xml; print_r ($shoutcast_data); } // check that the parsing operation worked correctly if ($parsed) { // it worked, so report the station status if ($shoutcast_data['streamstatus'] == '1') { // streaming content is available echo $shoutcast_data['currentlisteners']; } } else { // parsing failed if (DEBUG) { echo 'XML Parser reported the following error:' . '<br />'; echo xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)) . ' in line '; echo xml_get_current_line_number($xml_parser) . '<br />'; } } // the xml parser is no longer required xml_parser_free($xml_parser); } else { // socket connection could not be established echo 'X'; } ?> Tabela z historią tworów <?php $server_ip = "s8.myradiostream.com"; $portbase = "7882"; if (!is_numeric($portbase)) { print "Invalid port"; exit; } $fp = @fsockopen($server_ip,$portbase,$errno,$errstr,1); if (!$fp) { print "<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td>I Love Big Brother - We are not playing now</td></tr></table>"; exit; } else { fputs($fp, "GET /played.html HTTP/1.0\r\nUser-Agent: Mozilla\r\n\r\n"); while (!feof($fp)) { $info = fgets($fp); } $content = get_string_between($info, "Admin Login</a></font></td></tr></table></td></tr></table><br>", "<br><br><table"); print $content; fclose($fp); } function get_string_between($string, $start, $end) { $string = " " . $string; $ini = strpos($string, $start); if ($ini == 0) return ""; $ini += strlen($start); $len = strpos($string, $end, $ini) - $ini; return substr($string, $ini, $len); } ?> a tutaj kod CSS do niej a na dole html: /* _________ H I S T O R Y _________ */ body { margin: 0 !important; background-color:#222; font-weight: bold; color: #fff; letter-spacing: 1px; text-shadow: 1px 1px #000, 2px 2px #000; transition: all .3s ease-in-out; } body div { transition: all .3s ease-in-out; } body a { color: #ccc; text-decoration: none; transition: all .3s ease-in-out; } img { transition: all .3s ease-in-out; } #container { display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-wrap: wrap; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 1250px; padding: 30px 0px 70px 0px; } #tablebox { display: flex; align-items: center; justify-content: center; width:90%; } #table { display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 20px 0px 20px 0px; box-shadow:0 10px 20px 0px #000; border-radius:15px; } #table:hover { box-shadow:0 0px 30px 0px #eee; } table { padding:10px; color: #ccc; font-weight: bold; letter-spacing: 1px; text-shadow: 1px 1px #000, 2px 2px #000; font-size: 20px; background-color: #333; box-shadow:0 0px 20px 0px #000 inset; border: 3px solid #ccc; border-radius: 15px; } #table:hover table { color: #fff; border: 3px solid #eee; } td { text-align:center; border: 1px solid #999; } /* ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ LOGO ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ */ .logo { display: flex; align-items: center; justify-content: space-around; width: 95%; height: 60px; background-image:radial-gradient(ellipse at bottom, #333 5%, transparent 130%); box-shadow:0 0px 20px 0px #333 inset; border-radius: 15px; } .logo div { display: flex; align-items: center; justify-content: center; height: 60px; } .logotitle { min-width: 300px; } .logotitle div { border-radius: 15px; box-shadow:0 10px 20px 0px #000; } .logotitle div:hover { border-radius: 15px; box-shadow:0 0px 30px 10px #A62A2A; } .logoimg { min-width:100px; background: url("../image/history.png") no-repeat center; background-size: 50px 50px; } .logotitle a { font-size: 25px; padding: 15px 15px 15px 20px; letter-spacing: 5px; border: 3px solid #ccc; background-image:radial-gradient(ellipse at bottom, #666 10%, #000 130%); box-shadow:0 0px 10px 0px #666 inset; text-shadow: 1px 1px #000, 2px 2px #000, 3px 3px #000, 4px 4px #000; border-radius: 15px; } .logotitle a:hover { color: #fff; font-size: 28px; border: 4px solid #eee; background-image:radial-gradient(ellipse at bottom, #A62A2A 10%, #111 130%); box-shadow:0 0px 20px 0px #A62A2A inset; } .logohome { min-width:85px; } .logohome img { width: 60px; border: 2px solid #ccc; border-radius: 15px; } .logohome img:hover { width: 65px; border: 3px solid #eee; -webkit-filter: brightness(120%); filter: brightness(120%); } #bgimage { height: 0; width: 0; } #topbox { display: none; } /* ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 1150PX ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ */ @media screen and (min-width: 1150px) { #bgimage { height: auto; width: 100%; position: fixed; z-index: -100; left: 0px; min-height: 938px; min-width: 1250px; -webkit-filter: brightness(100%); filter: brightness(100%); } #container { padding: 0px 0px 70px 0px; } /* ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ TOP BOX ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ */ #topbox { display: flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100%; margin-top:5px; } #fb { display: flex; align-items: center; justify-content: flex-start; width: 50%; height: 40px; margin-left: 30px; } #top { display: flex; align-items: center; justify-content: flex-end; width: 50%; height: 40px; margin-right: 30px; } #onlineboxshadow { display: flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100px; height: 100%; } #onlinebox { display: flex; align-items: center; justify-content: flex-end; height: 35px; padding: 0px 10px 0px 40px; border:1px solid #000; box-shadow:0 0px 30px 5px #000 inset; border-radius:10px; color: #fff; font-size: 25px; background: url("../image/listener.png") 8px no-repeat; background-size: 25px 25px; transition: all .3s ease-in-out; } #onlinebox:hover { color: #fff; font-size: 30px; background-size: 30px 30px; } .logohome img { width: 70px; border: 2px solid #ccc; border-radius: 15px; } .logohome img:hover { width: 75px; border: 3px solid #eee; -webkit-filter: brightness(120%); filter: brightness(120%); } } /* ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 1150PX END ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ */ /* ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 400PX ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ */ @media screen and (max-width: 400px) { #container { padding:0px; } .logo { display:none; } table { font-size: 16px; color: #fff; } #table:hover table { border: 3px solid #ccc; } #table:hover { box-shadow:0 10px 20px 0px #000; } } <html> <head> <title>Historia Tworów</title> <meta name="description" content="Historia Tworów z radia I Love Big Brother" /> <meta name="keywords" content="I Love Big Brother, historia tworów" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" > <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/history.css" /> </head> <body> <img src="../image/background.jpg" id="bgimage" alt="Background image" /> <div id="container" > <!-- ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ TOP ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ --> <div id="topbox" > <div id="fb" > <div class="fb-like" data-href="https://www.facebook.com/ILoveBigBrother/" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="true"></div> </div> <div id="top" > <div id="onlineboxshadow" ><div id="onlinebox" title="Amount of people online" > <span id="online" >1</span></div> </div> </div> </div> <!-- ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ LOGO ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ --> <div class="logo" > <div class="logoimg" ></div> <div class="logohome" > <a href="../pl.html" target="_blank" ><img src="../image/logo.gif" alt="SZCZUROWNIA" title="SZCZUROWNIA" /></a> </div> <div class="logotitle" > <div><div><a href="" title="Historia Tworów" >Historia</a></div></div> </div> <div class="logohome" > <a href="../pl.html" target="_blank" ><img src="../image/logo2.gif" alt="SZCZUROWNIA" title="SZCZUROWNIA" /></a> </div> <div class="logoimg" ></div> </div> <!-- ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ TABLE ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ --> <div id="tablebox" > <div id="table" > <span id="historypl" > <table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td>Played @</td><td><b>Song Title</b></td></tr><tr><td>14:34:39</td><td>Cactophage - Tesselation<td><b>Current Song</b></td></tr><tr><td>14:31:19</td><td>Handbook - Serious</tr><tr><td>14:28:58</td><td>deeB - deeB - Bouquet (Anonymous Musik & Dj Dash vocal edit)</tr><tr><td>14:23:55</td><td>Ars Mars - Sewer Loops</tr><tr><td>14:20:09</td><td>Ensa - Po P�nocy (Instrumental)</tr><tr><td>14:17:23</td><td>mhzesent - Big Things</tr><tr><td>14:14:42</td><td>Da Vosk Docta - Transgender (Da Vosk Docta Remix)</tr><tr><td>14:08:30</td><td>Acrid Lemon - Tribe101 Wounder//Kik</tr><tr><td>14:04:08</td><td>ISLIM - 22</tr><tr><td>14:01:33</td><td>Rowlf The Dawg - U So Good ('08 Flow)</tr></table> </span> </div> </div> <!-- ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ LOGO ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ --> <div class="logo" > <div class="logoimg" ></div> <div class="logohome" > <a href="../pl.html" target="_blank" ><img src="../image/logo.gif" alt="SZCZUROWNIA" title="SZCZUROWNIA" /></a> </div> <div class="logotitle" > </div> <div class="logohome" > <a href="../pl.html" target="_blank" ><img src="../image/logo2.gif" alt="SZCZUROWNIA" title="SZCZUROWNIA" /></a> </div> <div class="logoimg" ></div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.11.3.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../js/historypl.js"></script> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> </body> </html>
 7. I Love Big Brother - Radio Online & Free Download Music http://ILoveBigBrother.pl http://ilovebigbrother.pl/pl.html - zmiana języka - flaga u góry po prawej Radio z beatami różnego gatunku oraz od czasu do czasu leci nonkonformistyczna treść ( http://ilovebigbrother.pl/cd/i_love_big_brother.1.html ) , która jest znośna dla świadomych baranów Na radiu leci wyłącznie darmowa muzyka, która jest również dostępna do pobrania stąd http://ilovebigbrother.pl/cd/set.html . Strona jest w 100% niezależna, czcząca Jasną Stronę Mocy Tak tą JSM z Sanyjaya
 8. Winamp

  Odświeżam czy ktoś wie jak wysyłać dźwięk przez mikrofon w winampie. używam wtyczki SHOUTcast 2.3.5
 9. Witam wykonam nie wielką prace graficzną za dżingiel Demo pracy dam na pv
 10. Pomoc z mikrofonem

  Dzięki za odzew na pv już wszystko śmiga i jest okej dzięki za pomoc Even
 11. Szukam Prezenterów

  Czyli szukacie prezenterów tylko na zimę? PS. Lepiej było napisać w formie tekstu niż wstawiać tak nie czytelny "plakat".
 12. Pomoc z mikrofonem

  Witam od Czasu Formatu w nowym mikrofonie Marki Razer przed formatem nie miałem żadnych problemów w mikrofonie Jeśli chodzi o sam mikrofon to nie jest zepsuty ponieważ na innych urządzeniach Działa i nie ma szumów tylko szumy są jak gram audycje czy wie Ktoś jak to można wyeliminować
 13. Wcześniej
 14. http://newimperium2017.vg1.pl/news.php zapraszamy
 15. Zapraszam do współpracy osoby chętne do prowadzenia audycji
 16. witam mam pytano mozna sie dowiedziec gdzie znajde  Strumień URL:u siebie wstawiam playerka ale mi rwie i jeszcze jedno Adres URL pliku wejściowego:ogólnie i tak z playera waszego rwie co to moze byc czy to od wasz jest odpowie mi kto jak to zrobić zeby było dobrze grala radio z playera

 17. http://freeroamfm.pl Odezwij się na priv
 18. http://freeroamfm.pl Odezwij się na priv
 19. Autopilot

  Prawda, tylko w przypadku PSC na realizację nie trzeba czekać 2-3 dni roboczych
 20. Autopilot

  Najlepiej w takiej sytuacji wypełnić/wydrukować gotowy druczek i iść z nim na pocztę i wykonać normalny przelew. Obecnie również w większości sklepów można wykonać przelew.
 21. Autopilot

  Wybulisz jak za zboże, już lepiej kup karte PSC w kiosku
 22. Jak w temacie, szukam doświadczonych, ogarniętych ludzi do stworzenia radia na poziomie. Infrastruktura jest, strona jest, tylko prezenterzy poszukiwani. Więcej info na priv.
 23. Autopilot

  Witaj, u nas w https://slotex.pl/ możesz zakupić wszystkie usługi płacąc za pomocą, np. SMS, a nawet telefonu stacjonarnego.
 24. Autopilot

  witam potrzebuje podpiac pilot pod serwer jakies namiary gdzie sa takie platne przez sms .Wszystkie ,ktore znalazlam oplacane są kartami a to mnie nie interesuje Pomocy
 25. ja mam radio ekstra na str https://alien.panelradiowy.pl/radio dziś gram jutro usuwam radio chyba że ty chcesz mój port i server i hasło odp
 26. Szukam prezenterów na Radio Ziomki

  Strona została zamknięta wątek do zamknięcia
 27. http://prntscr.com/huqw5x Fajna reaktywacja... Gościu ogarnij stronę i później reklamuj stację.
 28. Szukam prezenterów na Radio Ziomki

  Radio Reaktywacja juz jest
 1. Załaduj więcej aktywności
×