Skocz do zawartości

Cała aktywność

Strumień aktualizowany automatycznie     

  1. Dzisiaj
  2. Wczoraj
  3. kosti

    pomoc SHOUTcast

    Ten skrypt, który pokazałaś nie zadziała z Shoutcast2. Do v2 masz w tym poście: Jeżeli ogarniasz trochę PHP, dostosujesz go do swoich wymagań.
  4. [PL]Asteriks[PL]

    pomoc SHOUTcast

    czy poprawicie mi SHOUTcast1 na SHOUTcast2 ?? staty.php ciogle mi pisze Uzupelnij poprawnie SHOUTcast <?php $ip='91.232.4.33'; $port='7034'; $sc[table1] = "<b>[dj][status]</b>"; $sc[table2] = "<b>[audycja][status]</b>"; $sc[table3] = "<b>[nuta][status]</b>"; $sc[table4] = "<b>[ile]/[peak]</b>"; if ($fp = @fsockopen($ip , $port)) { fputs($fp,"GET /index.html HTTP/1.0\r\nUser-Agent: XML Getter (Mozilla Compatible)\r\n\r\n"); fgets($fp);fgets($fp);fgets($fp); while(!feof($fp)) $in.=strip_tags(fgets($fp)); fclose($fp); # echo $in; // [status] $m[0]="Server is currently"; $m[1]=""; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=@strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=explode( " " , trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , 5 ) ) ); if( $tmp[1][0] == "up" ) $dat[status] = ""; elseif( $tmp[1][0] == "down" ) $dat[status] = "Aktualnie nie nadajemy"; else $dat[status] = "Uzupelnij poprawnie SHOUTcast"; if($dat[status]=="") { // [audycja] $m[0]="Stream Title:"; $m[1]="Content Type:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[audycja] = $tmp[1]; else $dat[audycja] = "Uzupelnij poprawnie SHOUTcast"; // [dj] $m[0]="Stream Genre:"; $m[1]="Stream URL:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1]-2 ) ); if( $tmp[1] ) $dat[dj] = $tmp[1]; else $dat[dj] = "Uzupelnij poprawnie SHOUTcast"; // [statyw] $m[0]="Stream AIM:"; $m[1]="Stream IRC:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[statyw] = $tmp[1]; else $dat[statyw] = "pilot"; // [gg] $m[0]="Stream ICQ:"; $m[1]="Stream AIM:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[gg] = $tmp[1]; else $dat[gg] = "Uzupe³nij poprawnie SHOUTcast"; // [ile] $m[0]="kbps with"; $m[1]="listeners"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=explode( " " , trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1]-2 ) ) ); if( $tmp[1] ) $dat[ile] = $tmp[1][0]; else $dat[ile] = "Uzupelnij poprawnie SHOUTcast"; // [peak] $m[0]="Listener Peak:"; $m[1]="Average"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1]-7) ); if( $tmp[1] ) $dat[peak] = $tmp[1]; else $dat[peak] = "Uzupe³nij poprawnie SHOUTcast"; // [nuta] $m[0]="Current Song:"; $m[1]="Written by Ste"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[nuta] = $tmp[1]; else $dat[nuta] = "Uzupelnij poprawnie SHOUTcast"; } } else { $dat=array(); $dat[status]="Serwer offline"; } $co = array('[status]','[audycja]','[dj]','[statyw]','[gg]','[ile]','[peak]','[nuta]'); $naco = array($dat[status],$dat[audycja],$dat[dj],$dat[statyw],$dat[gg],$dat[ile],$dat[peak],$dat[nuta]); $sc[table1] = str_replace($co,$naco,$sc[table1]); $sc[table2] = str_replace($co,$naco,$sc[table2]); $sc[table3] = str_replace($co,$naco,$sc[table3]); $sc[table4] = str_replace($co,$naco,$sc[table4]); ?> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Sunday-FM | WebPlayer</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2" /> <meta http-equiv="Reply-to" Content="radoslaw.rak@epoczta.pl" /> <meta name="Robots" Content="all" /> <meta name="Author" Content="Radzio" /> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> </head> <body> <div class="stat_staty"></div> <div class="stat_1"><marquee behavior="alternate" scrollamount="1" scrolldelay="10" width="95"><? echo $sc[table1]; ?></marquee></div> <div class="stat_2"><marquee direction="lewt" scrollamount="2" scrolldelay="10" width="95"><? echo $sc[table2]; ?></marquee></div> <div class="player"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.sundayfm.panelradiowy.pl/player.swf" id="audioplayer" height="22" width="185"> <param name="movie" value="http://www.sundayfm.panelradiowy.pl/player.swf"> <param name="FlashVars" value="playerID=1&soundFile=http://91.232.4.33:7034/;&titles=RADIO ..::**Sunday FM **::.. sunday-fm.pl- Najlepsze Radio w INTERNETOWE Sieci &amp;buffer=0&amp;rightbg=9932CC&amp;loader=9932CC&amp;leftbg=9932CC&amp;tracker=9932CC&amp;autostart=yes&amp;animation=yes&amp;PlayerID=audioplayer_1&amp;initialvolume=100"><br /> <param name="quality" value="high"> <param name="menu" value="false"> <param name="wmode" value="transparent"> </object></div> </body> </html> drugie staty ustawienia.php <?php $ip='91.232.4.33'; $port='7034'; $czas='100'; ?> staty.php <?php include('db/ustawienia.php'); $sc[table1] = "<b>[dj][status]</b>"; $sc[table2] = "<b>[audycja][status]</b>"; $sc[table3] = "<b>[nuta][status]</b>"; $sc[table4] = "<b>[ile]/[peak]</b>"; if ($fp = @fsockopen($ip , $port)) { fputs($fp,"GET /index.html HTTP/1.0\r\nUser-Agent: XML Getter (Mozilla Compatible)\r\n\r\n"); fgets($fp);fgets($fp);fgets($fp); while(!feof($fp)) $in.=strip_tags(fgets($fp)); fclose($fp); # echo $in; // [status] $m[0]="Server is currently"; $m[1]=""; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=@strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=explode( " " , trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , 5 ) ) ); if( $tmp[1][0] == "up" ) $dat[status] = ""; elseif( $tmp[1][0] == "down" ) $dat[status] = "Aktualnie nie nadajemy"; else $dat[status] = "Uzupe³nij poprawnie SHOUTcast"; if($dat[status]=="") { // [audycja] $m[0]="Stream Title:"; $m[1]="Content Type:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[audycja] = $tmp[1]; else $dat[audycja] = "Uzupe³nij poprawnie SHOUTcast"; // [dj] $m[0]="Stream Genre:"; $m[1]="Stream URL:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1]-2 ) ); if( $tmp[1] ) $dat[dj] = $tmp[1]; else $dat[dj] = "Uzupe³nij poprawnie SHOUTcast"; // [statyw] $m[0]="Stream AIM:"; $m[1]="Stream IRC:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[statyw] = $tmp[1]; else $dat[statyw] = "pilot"; // [gg] $m[0]="Stream ICQ:"; $m[1]="Stream AIM:"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[gg] = $tmp[1]; else $dat[gg] = "Uzupe³nij poprawnie SHOUTcast"; // [ile] $m[0]="kbps with"; $m[1]="listeners"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=explode( " " , trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1]-2 ) ) ); if( $tmp[1] ) $dat[ile] = $tmp[1][0]; else $dat[ile] = "Uzupe³nij poprawnie SHOUTcast"; // [peak] $m[0]="Listener Peak:"; $m[1]="Average"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1]-7) ); if( $tmp[1] ) $dat[peak] = $tmp[1]; else $dat[peak] = "Uzupe³nij poprawnie SHOUTcast"; // [nuta] $m[0]="Current Song:"; $m[1]="Written by Ste"; $mp[0]=strpos($in,$m[0]); $mp[1]=strpos($in,$m[1]); $ml[0]=strlen($m[0]); $ml[1]=strlen($m[1]); $tmp[1]=trim( substr( $in , $mp[0] + $ml[0] , $mp[1]-$mp[0]-$ml[1] ) ); if( $tmp[1] ) $dat[nuta] = $tmp[1]; else $dat[nuta] = "Uzupe³nij poprawnie SHOUTcast"; } } else { $dat=array(); $dat[status]="Serwer offline"; } $co = array('[status]','[audycja]','[dj]','[statyw]','[gg]','[ile]','[peak]','[nuta]'); $naco = array($dat[status],$dat[audycja],$dat[dj],$dat[statyw],$dat[gg],$dat[ile],$dat[peak],$dat[nuta]); $sc[table1] = str_replace($co,$naco,$sc[table1]); $sc[table2] = str_replace($co,$naco,$sc[table2]); $sc[table3] = str_replace($co,$naco,$sc[table3]); $sc[table4] = str_replace($co,$naco,$sc[table4]); $file = file('db/fotki.php'); for ($i=0; $i<count($file); $i++) { $wiersz = explode('|', $file[$i]); if ($dat[statyw]==$wiersz[1]) { $fotka = '<img src="images/sklad/'.$wiersz[2].'" width="128" height="96" border="0" alt="" />'; } else { $fotka = '<img src="images/sklad/brak.gif" width="128" height="96" border="0" alt="" />'; } } ?> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Statystyk by Novik (eRadia.net) v 1,2</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2" /> <meta http-equiv="Reply-to" Content="kontakt@eradia.net" /> <meta http-equiv="Refresh" Content="<? echo $czas; ?>; URL=?" /> <meta name="Robots" Content="all" /> <meta name="Author" Content="Novik" /> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> </head> <body> <!---Szanij prawa autorskie---> <!---Statyw radiowy by Novik, www.eradia.pl---> <table class="stat_tab" cellspacing="0" cellpadding="0" background="images/panel.jpg" border="0" width="310" height="77"> <tr> <td valign="top" height="13" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="127" height="27">&nbsp;</td> <td width="183" height="27" valign="top" style="color:#FFF;"><marquee behavior="alternate" width="171" scrolldelay="125"><? echo $sc[table1]; ?></marquee></td> </tr> <tr> <td width="127" height="18">&nbsp;</td> <td height="37"valign="top" colspan="2" style="color:#FFF;"><marquee width="171" scrolldelay="125"><? echo $sc[table2]; ?></MARQUEE></td> </tr> </table> <!---Szanij prawa autorskie---> <!---Statyw radiowy by Novik, www.eradia.pl---> </body> </html> kody są stare link mojego radia http://sunday-fm.pl Styl z 2011 roku
  5. michal

    Czat

    kolego pomyliłeś temat forum bo tu rozmawiamy na temat czatu a nie programu do nadawania audycji w necie
  6. damianus411

    Czat

    HEJ ZNASZ JAKIŚ PROGRAM DO NADAWANIA W RADIU PO POLSKU
  7. Drobna, dobra rada. Jak chcesz znaleźć prezenterów do swojej stacji, to pokaż co masz do zaoferowanie, Przede wszystkim link do strony radia. Wymagania, czyli wiek, ilość godzin na antenie w tygodniu, gatunek muzyki itp.
  8. Ostatni tydzień
  9. kosti

    pomoc w stronce

    Gościu, chce aby mu zrobić stronę, tzn przerobić szablon Wordpress. Popodpinać wszystkie skrypty, zrobić player itp. Oczywiście wszystko za free w ramach "pomocy". Konkretnie chce, aby TO , wyglądało jak discoparty. Odzywał się do mnie na FB jakiś tydzień temu... Kurde, ludzie ogarnijcie się, zrobienie unikalnej strony to sporo roboty. Żaden normalny człowiek nie przeznaczy kilku dni, aby wszystko było zrobione "cacy" za darmo... Pomoc OK, można napisać na forum z czym ma się problem, z jakąś funkcją PHP, edycją elementu szablonu, osadzeniem skryptu i czekać na odpowiedź. To w mojej ocenie jest pomoc, a nie zrobienie strony praktycznie od zera za darmo... Proponuję napisać do jakiejś firmy zajmującej się projektowaniem stron internetowych. Zobaczysz ile taka "pomoc" kosztuje.
  10. maxis27

    pomoc w stronce

    Pisz priv
  11. jarzo1234

    pomoc w stronce

    Widzę że nie można tu liczyć od nikogo na żadną pomoc
  12. Jarek

    pomoc w stronce

    Po co dwa takie same tematy? Wystarczy nspisać : "Ponawiam temat" w rozsądnym czasie po napisaniu tenatu. : )
  13. Jarek

    Szukam prezentera/ki

    Polecam: Panelradiowy.pl/wigety/toolbar. ; ) (Mały pasek przyczepiający się na dole ekranu posiadający odtwarzacz oraz najpotrzebnejsze funkcje panelu)
  14. witam Potrzebuję małej pomocy w tworzeniu stronki do radia w wordpress
  15. kosti

    Nowości Radiowe

    Nie no roz... popsuliście system. Naprawdę. Radio, które nie ma strony, nie ma licencji... Ale za to ma xat, zamiast strony, 34 polubienia na Facebooku( klik <-) śpiewa sobie 25zł SMS-em za zamówienie piosenki. Tego jeszcze tutaj nie grali, no słowo daję. No i jeszcze djDIABLICA. Powiedzcie mi proszę, że to jest jakiś troll i nie było to pisane poważnie. 😮
  16. Zapraszamy w każdy wtorek na mocną Audycje Wrażeń Muzycznych Moc Każdego Wtorku godzina🕤22:00/23:00 Radio📟https://zozolka.panelradiowy.pl/radio Czat📝https://xat.com/radiomikrofm Zamów nutę💰https://tipanddonation.com/eserion.pl/live Cennik 25 Zł SMS FB🌍https://www.facebook.com/Eserion-381959232558617/?modal=admin_todo_tour
  17. kosti

    Szukam prezentera/ki

    Widocznie ktoś Wam kiepski odtwarzacz na stronie zrobił, witryna to jednak wizytówka radia, która przyciąga słuchaczy jak i prezenterów. No ale nic, powodzenia w prowadzeniu stacji.
  18. Iskierka

    Szukam prezentera/ki

    linki sa podane z racji tego ze nasi sluchacze mieli problem ze sluchaniem radia ze strony zrezygnowalismy z niej i korzystamy tylko z Panelu radiowego ktory jest prosty w obsludze i dziala na wszystkich sprzetach naszych sluchaczy radio istnieje i gra z powodzeniem ponad 3 lata
  19. kosti

    Szukam prezentera/ki

    Jakiś link do strony radia można prosić?
  20. Wcześniej
  21. Radio Forever poszukuje prezenterow mila rodzinna atmosfera minimum jedna audycja w tyg oczekujemy odrobiny wolnego czasu kulturalnego zachowania nie wnikamy w to co gra prezenter jedynie nie tolerujemy wulgarnych piosenek kontakt z adminami pod linkiem https://www.facebook.com/groups/232051967131223/members/ https://radioforewer.panelradiowy.pl/radio
  22. Robcio

    Nowe informacje Na temat Naszej stacji Edycja

    troszkę dziwne ze ktoś chce tak wskoczyć na rynek radiowy z takim rozmachem / platformy tv, współpraca z zespołami sklep/ a zastanawia się nad licencją. Jeśli zwariowałbym do końca i chciał stworzyć najlepsza stacje na świecie to zacząłbym od licencji, na małą stację i dopiero rozwijałbym biznes. W sumie zero konkretów oprócz wielkich marzeń.
  23. Adamek1

    strona www

    Polecam wordpresa
  24. Adamek1

    Konsola DJ

    Tak mało za niego?
  25. onlynow

    Nowe informacje Na temat Naszej stacji Edycja

    Jak nie patrzeć na projekt z góry skoro tutaj nie ma żadnych konkretów. "Chcemy Zrobić Najlepszą Stację Radiową na świecie" - ile razy czytałem takie płytkie teksty. Patrzy realistycznie gdyby tutaj były jakieś konkrety a nie stek bzdur napisanych jak każdy inny to pewnie rekcja byłaby inna. Po drugie krytyka jest potrzebna.
  26. Witam Szukam osoby która pomoże mi w przerobieniu szablonu do radia. Mam już domen i serwer i na serwerze zainstalowany jest wordpress i szablon który chcę przerobić Pozdrawiam
  27. Jarek

    Nowe informacje Na temat Naszej stacji Edycja

    Wy to pewnie macie szklane kule w domu i prognozujecie komu sie uda a komu nie. Pomijając już fakt, że z góry patrzycie na każdy tu przedstawiany projekt i krytukujecie cos co jest tylko jedynie zamyslem tudzież zarysem (chociaż autor powinien już pisząc temat przedstawić jakieś demko by móć sensownie odnieść sie w temacie bo tak to trochę próżne ..) Trzymam kciuki i chętnie pomogę w owym projekcie.
  1. Załaduj więcej aktywności
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×