[PHP] Klasa do obsługi statystyk SHOUTcast 2 od PortalRadiowy.pl

Offline
#1 Wojtek
Witajcie!

Postanowiliśmy napisać i udostępnić dla Was prostą klasę w PHP do obsługi nowej wersji serwerów SHOUTcast 2.
Jeżeli ktoś korzysta z własnych statystyk i umieszcza je na swoim serwerze może być ona pomocna. Smile

W razie pytań zachęcam do dyskusji.

Wersja na pastebin: http://pastebin.com/nD0gg0PV

Kod PHP:
<?php
/**
* SHOUTcast 2 statistics class
*
* @author PortalRadiowy.pl
* @copyright 2016 PortalRadiowy.pl
* @version 1.3
*/
class shoutcast2stats {
 
   private $_ip;
 
   private $_port;
 
   private $_sid;
 
   private $_json;
 
 
   public function __construct($ip$port$sid=1)
 
   {
 
       $this->_ip $ip;
 
       $this->_port $port;
 
       $this->_sid $sid;
 
       $this->initCurl();
 
   }
 
 
   private function initCurl()
 
   {
 
       $ch curl_init();
 
       curl_setopt($chCURLOPT_URL'http://'.$this->_ip.':'.$this->_port.'/stats?sid='.$this->_sid.'&json=1');
 
       curl_setopt($chCURLOPT_USERAGENT'Mozilla/5.0 (PortalRadiowy.pl)');
 
       curl_setopt($chCURLOPT_HEADER0);
 
       curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
 
       curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT3);
 
       $curl_exec curl_exec($ch);
 
       $this->_json = ($curl_exec json_decode(iconv('UTF-8''UTF-8//IGNORE'$curl_exec)) : false);
 
       curl_close($ch);
 
   }
 
  
    public 
function get($name$name_dj='')
 
   {
 
       if ($name == 'streamstatus') {
 
           if ($this->_json == false) {
 
               return 0;
 
           } elseif ($this->_json->streamstatus == 0) {
 
               return 1;
 
           } else {
 
               return 2;
 
           }
 
       } elseif (isset($this->_json->$name) && $name == 'dj' && !empty($name_dj)) {
 
           $dj_json json_decode(substr(preg_replace('/\},[\s]*\{/'','preg_replace(array('/\([\s]*"/''/"[\s]*\)/''/"[\s]*,/'), array('{"''"}''":'), preg_replace_callback('/\\\\(\d+)/m', function($matches) { return iconv('Windows-1250''UTF-8//IGNORE'chr($matches[1])); }, $this->_json->dj))), 1, -1));
 
           if (isset($dj_json->$name_dj)) {
 
               return htmlspecialchars($dj_json->$name_dj);
 
           }
 
       } elseif (isset($this->_json->$name)) {
 
           return htmlspecialchars($this->_json->$name);
 
       }
 
       return '';
 
   }
}/**
* Inicjalizacja klasy:
* ip-serwera - Zamień na adres IP swojego serwera SHOUTcast 2
* 8000 - Zamień na port swojego serwera SHOUTcast 2
*
* Opcjonalnie:
* Po argumencie z numerem portu, możesz wstawić argument z numerem streamu (kanału) sid, domyślnie: 1
* $stats = new shoutcast2stats('ip-serwera', 8000, 2); // Dla stream id: 2
*/
$stats = new shoutcast2stats('ip-serwera'8000);
echo 
$stats->get('streamstatus'); // Informuje o stanie serwera: 0 - wyłączony, 1 - włączony (nikt nie nadaje), 2 - włączony (prowadzona jest transmisja)
echo $stats->get('currentlisteners'); // Aktualna ilość słuchaczy
echo $stats->get('uniquelisteners'); // Ilość unikalnych słuchaczy (zlicza na podstawie unikalnych adresów IP), wartość pola "Listener Peak"
echo $stats->get('peaklisteners'); // Rekord słuchaczy (ta wartość resetuje się w momencie restartu serwera SHOUTcast 2)
echo $stats->get('maxlisteners'); // Maksymalna ilość słuchaczy (ilość slotów)
echo $stats->get('servertitle'); // Wyświetla wartość pola "Stream Name", czyli często uznawane jako "Nazwa audycji". Poprawnie powinno odpowiadać za nazwę radia.
echo $stats->get('servergenre'); // Wyświetla wartość pola "Stream Genre(s)", czyli często uznawane jako "Nazwa prezentera". Poprawnie powinno odpowiadać za gatunki odgrywanej muzyki.
echo $stats->get('songtitle'); // Wyświetla wartość pola "Playing Now", czyli nazwa aktualnie odgrywanego utworu lub teksty E-RDS.
echo $stats->get('dj'); // Wyświetla wartość pola "dj" (pole dostępne tylko w statystykach).
// UWAGA! Poniższe opcje są dostępne tylko do usług Auto DJ zakupionych w firmie Slotex.pl, jeżeli korzystasz z funkcjonalności "Live DJ".
echo $stats->get('dj''icy-name'); // Wyświetla wartość pola "Name" wpisaną w programie do nadawania, czyli często uznawane jako "Nazwa audycji".
echo $stats->get('dj''icy-genre'); // Wyświetla wartość pola "Genre" wpisaną w programie do nadawania, czyli często uznawane jako "Nazwa prezentera". 

Aktualizacja v1.2:
+ Dodano obsługę nowych pól "dj", które będą wykorzystywane wkrótce przez nową funkcjonalność w usługach Auto DJ oferowanych przez firmę Slotex.pl (szczegóły niebawem).

Aktualizacja v1.3:
* Naprawiono wyświetlanie polskich znaków dla parametrów z funkcji Live DJ.
Skocz do:

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości